[Archivesspace_Users_Group] different date models for Agents vs Accessions, Resources, Archival Objects?

Ron Van den Branden Ron.VandenBranden at antwerpen.be
Wed Oct 5 09:55:40 EDT 2022


Hi,

I'm wondering why different date models exist for different record types in ArchivesSpace:


 *  Accessions + Resources/Archival Objects:
   *  Date Certainty: general certainty qualifier: "Approximate", "Inferred", "Questionable"
 *  Agents:
   *  Date Certainty: general certainty qualifier: "Approximate", "Inferred", "Questionable"
   *  Standardized Date Type: specific qualifier for both Begin and End date: "Standard", "Not Before", "Not After"

The extra field Standardized Date Type is occurring consistently for all date fields in the Agents module.

This raises some questions:


 *  What's the motivation for this difference? Is it standards-based, and does EAC-CPF allow for more detail than EAD? Or is is because the Agents module has been reworked more recently?
 *  In the latter case, is any harmonization foreseen for the date fields in Accessions and Resources/Archival Objects? If so, is there a time frame?

Many thanks for your thoughts!

Best,

Ron

Ron Van den Branden | functioneel analist - applicatiebeheerder Letterenhuis
Stad Antwerpen | Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving | Musea en Erfgoed
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
gsm +32 0485 02 80 50 | tel. +32 3 222 93 30
letterenhuis.be<http://www.letterenhuis.be/> | instagram<https://www.instagram.com/letterenhuis/> | facebook<https://www.facebook.com/Letterenhuis>

Proclaimer
Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen, niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of te kopiëren.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lyralists.lyrasis.org/pipermail/archivesspace_users_group/attachments/20221005/4e78ebf6/attachment.html>


More information about the Archivesspace_Users_Group mailing list